Blog

Pogledaj mi šare i pruge. Znaš li čija sam?

Petrinjska se keramika tradicionalno oslikavala bijelom i crvenom bojom

U vrijeme kada su brojni petrinjski lončari obilazili sajmove okolnih gradova, umjesto potpisa na keramičke posude (na primjer na lonce u kojima se kiselilo mlijeko) stavljali su dvije ili tri ukrasne crte po kojima su se raspoznavali. Po tome su naši stari mogli znati koji je majstor napravio posudu. Petrinjska se keramika tradicionalno oslikavala bijelom i crvenom bojom, kao na ovoj fotografiji. Te su boje također dobili iz petrinjske zemlje. Glina se vadila na različitim mjestima pa je, ovisno o sastavu, imala različitu boju. Na primjer, crvena glina sadrži željezni oksid koji joj daje intenzivnu boju.
 
Kao glavnu karakteristiku petrinjskog lončarstva, Blanka Dužanec, poznata hrvatska keramičarka o kojoj ćemo opširnije pisati mali kasnije, isticala je „gotovo savršeno oblikovanje, dosta skroman kolorit i prilično siromašnu ornamentiku“, što je poprilično točno uzme li se u obzir da je forma petrinjske pučke keramike krajnje jednostavna i funkcionalna, prilagođena svrsi, paleta boja sužena i prigušena, svedena uglavnom na pikturalne mogućnosti engobe i ocaklina, a ornamentika većinom sastavljena od grana, vitica šara, ravnih ili cik-cak pruga te triskela.
 

Related Articles

Info

Cilj FLIK-a je okupiti keramičke umjetnike iz regije, omogućiti im da prodaju svoje rukotvorine, surađuju i uče jedni od drugih, istovremeno podižući javno uvažavanje i razumijevanje lončarstva i keramike. Više informacija o FLIK-u.