Blog

Revitalizacija lončarstva u današnjoj Petrinji

Revitalizacija lončarstva u današnjoj Petrinji

Za revitalizaciju petrinjskog lončarstva najzaslužnija je Udruga GRAK (Građanski aktivizam). 

Udruga GRAK je u suradnji s lokalnim udrugama i lončarem Valentinom Valentom provela niz projekata na temu lončarstva i keramike.  U udruzi kažu da oni petrinjsku glinu vide kao medij kojim lijepe i povezuju zajednicu.

GLINENA PRIČA

Vođeni idejom o mogućnostima samozapošljavanja i bogatom tradicijom petrinjskog lončarstva, od 2017. godine Udruga osoba s invaliditetom SMŽ i udruga GRAK aktivno surađuju s lokalnim lončarskim obrtom VAL pa su osmislili manji projekt Revitalizacija lončarstva u kojem je 20 teško zapošljivih osoba, uključujući i osobe s teškim invaliditetom, steklo osnovne vještine modeliranja, ukrašavanja i pečenja gline. Projekt je u zajednici bio poznatiji po imenu „Glinena priča“. U sklopu tog projekta dali smo izraditi prvo lončarsko kolo prilagođeno osobama koje se kreću u invalidskim kolicima. U tom smo projektu dobili novog petrinjskog lončara, Silvija Radoševića.

OTVORENI KERMIČKI ATELJE

Kako su nam se na radionicama izrade predmeta od keramike željeli pridružiti brojni sugrađani, počeli smo razmišljati o glini kao mediju koji može riješiti neke probleme u našoj zajednici. Naime, u Petrinji se osjeća nedostatak društvenih klubova koji nude obrazovne programe, kreativne radionice i sadržaje za slobodno vrijeme mladih, umirovljenika, branitelja, nezaposlenih i drugih skupina građana. Istovremeno, na tradicionalnom lončarstvu se temelji i turistička ponuda Petrinje ali imamo malo lončara.

U partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i petrinjskom HVIDR-om Udruga GRAK je pripremila smo projekt koji povezuje gore spomenuta dva problema u zajednici i nazvali ga „Otvoreni keramički atelje“. Dakle, atelje za izradu predmeta od keramike koji je dostupan svima. Nabavili su potrebnu opremu i do 2020.-2022. godine organizirali čak 332 sata edukacije o izradi predmeta od keramike, za različite dobne skupine građana. U projektu su 172 osobe iz Petrinje razvijale znanja i vještine u izradi moderne keramike, ali na temeljima tradicionalnog lončarstva. Na donjoj su fotografiji neki od predmeta koje su izradili članovi ateljea, a ispof je fotografija sa sudionicima jednog od 10-tak tečajeva keramike koje je udruga GRAK organizirala u sklopu projekta "Otvoreni kermički atelje". Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

KERAMIKA 54+

Izvanredne okolnosti uzrokovane epidemijom COVID – 19 onemogućile su fizički pristup umjetničkim i kulturnim aktivnostima pripadnicima svih društvenih skupina. Kultura ima važinu ulogu u jačanju socijalne kohezije i izgradnji uključivog društva, a kulturna participacija značajno doprinosi osobnom razvoju i pobolšanju ukupne kvalitete života. Udruga GRAK je prepoznala značajan potencijal novih tehnologija za uključivanje osoba starije životne dobi pa su 2021.-2022. organizirali online tečaj "Keramika 54+".  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je izazvao interes ljudi u zajednici jer su iskoristili potencijal digitalnih tehnologija pa smo tradicionalne lončarske radionice pretvorili u participativan online tečaj keramike prilagođen osobama starije životne dobi. U tri ciklusa, edukaciju su završila čak 34 polaznika. Mada je edukacija trajala 3 mjeseca, nije bilo odustajanja! Ovdje treba uzeti u obzir činjenicu da su polaznici u dobi od 55 – 83 godine. Većini je ovo prvi susret s online alatima i online obukom općenito.

Na gornjoj su fotografiji prikazani neki od radova polaznika online tečaja "Keramika 54+". Nakon završene obuke neki su polaznici tečaja kupili opremu i nastavili se baviti izradi keramike.

Related Articles

Info

Cilj FLIK-a je okupiti keramičke umjetnike iz regije, omogućiti im da prodaju svoje rukotvorine, surađuju i uče jedni od drugih, istovremeno podižući javno uvažavanje i razumijevanje lončarstva i keramike. Više informacija o FLIK-u.